ระบบจัดการอพาร์ทเม้นท์และหอพัก

จุดเด่นของระบบ

ระบบช่วยจัดการข้อมูลหอพัก ห้องพัก และค่าบริการ

 ระบบช่วยในการบันทึกค่าน้ำ ค่าไฟ

 ระบบจัดการข้อมูลผู้พักอาศัย

 ระบบจัดการบิลค่าห้อง ใบเสร็จรับเงิน และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ